Hauketo Diskgolfbane
Hva
Kort men variert skogsbane for elever, nærmiljø og familier
Bygget
2022
Hva har vi bistått med
Grafisk design
Banedesign
Hauketo Skole har en liten skog ved siden av tomten sin. Denne var lite brukt og egnet seg fint til en diskgolfbane. Det ville bli en super bane for elevene og dermed gode variasjonsmulighetr til gymtimene.

Dette kunne også bli en bra bane for familier i lokalmiljøet eller nærspillstrening for mer etablerte spillere. Den består av korte hull, men med mange spennende linjer og varierte hindringer i skogen. 

Dinbane har vært med på banedesign og levert utstyr og grafisk design og har kommunisert med offentlige etater. Banen ligger på et skoleområde, så vi har hatt ekstra fokus på sikkerheten. Det skal være mulig å lage en bane på et område med med andre brukere så lenge man designer den med tanke på sikkerhet. 
Bilde av teeskiltet til hull 1 på Hauketo DiskgolfbaneBilde fra hull 10 på Hauketo DiskgolfbaneHull 11 på Hauketo DiskgolfbaneBilde av teeskiltet til hull 8 på Hauketo DiskgolfbaneBilde av teeskiltet til hull 11 på Hauketo Diskgolfbane
Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now